purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

 

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 2.000.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 220.000,00 KM
3. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 950.000,00 KM
4. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 300.000,00 KM
5. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:PRILOZI:

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu

1. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju

3. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

4. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

5. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA
SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

 

IZJAVE
Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15