Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/18) – prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (14) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12, broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021. godine i broj 02/1-36-25068-7/21 od 17.12.2021. godine) ministar za kulturu i sport i mlade, donosi

 


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
projekata rekonstrukcije i opremanja 
sportskih objekata za 2021. godinu


 

Poziv korisnicima sredstava o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

POZIV KORISNICIMA SREDSTAVA O TERMINU POTPISIVANJA UGOVORA O
DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA
MANIFESTACIJA KULTURE I IZDAVAČKE DJELATNOSTIObavještavaju se korisnici sredstava kojima su odobrena finansijska sredstva za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti da će se Ugovori potpisivati u srijedu 24.11.2021. godine u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Korsinici su zbog trenutne epidemiološke situacije razvrstane po grupama prema spisku u prilogu kako slijedi:

1. Prva grupa (od rednog broja 1 do 42 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 24.11.2021. godine (srijeda) u 12 h,

2. Druga grupa (od rednog broja 43 do 83 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 24.11.2021. godine (srijeda) u 13 h.

Opširnije...

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potroščke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/21) i broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-5952-7/21 od 15.11.2021. godine, Ministar donosi


ODLUKU

o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni
finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata
izdavačke djelatnostiRang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ za 2021. godinu

RANG LISTA KORISNIK A SREDSTAVA SA POZICIJE
„PODRŠKA MLADIMA" ZA 2021. GODINU

I

PROGRAM BROJ 1. „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih"

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 19/21), te je ne poziciji 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton došlo do povećanja sredstava u iznosu od 50.000,00 KM. Uzimajući u obzir broj do sada zaprimljenih zahtjeva, kao i traženi iznos sredstava, odlučeno je da sva dodatno odobrena sredstva budu usmjerena na sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture.

S tim u vezi, obavještavamo sve zainteresovane da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton broj: 02/1-36-5952-5/21 od 09.11.2021. godine, kojom je iznos za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture povećan sa 115.000,00 KM na 165.000,00 KM. Odlukom je također propisano da se podnosiocu zahtjeva za sufinansiranje programa/projekta manifestacija kulture može dodijeliti maksimalno do 10.000,00 KM, dok je do sada bilo propisano da se maksimalno može dodijeliti do 7.000,00 KM, a podnosioci zahtjeva ukoliko žele mogu podnijeti dopunu zahtjeva na korigovanom Obrascu I – Prijavni obrazac za programe/projekte manifestacija kulture.

Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021. i Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
za 2021. godinu

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna