POSLIJE ŽALBI - KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PO KONKURSU ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SEKRETARA U RADNI ODNOS U ODNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA OD 07.08.2012.GODINE

Konkurs za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine i Ispravke Konkursa od 15.08.2012.godine - Konkurs sa ispravkom zatvoren: 23.08.2012.godine.
Poslije žalbi - Konačna rang lista kandidata po konkursu za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine

 

Konačne rang liste poslije žalbi prijavljenih kandidata po Komisijama za obradu prijava:

1. Komisija za bodovanje kandidata za razrednu nastavu, i sekretare (PDF 8,2 MB)

2. Komisija za bodovanje kandidata za matematiku, fiziku, hemiju, kulturu življenja, biologiju, prirodu, ekologiju, osnove tehnike i informatike, informatiku i tehničku kulturu (PDF 10,4MB)

3. Komisija za bodovanje kandidata za historiju, društvo, religijsku kulturu, geografiju, sociologiju, demokratiju i ljudska prava, filozofiju i logiku (PDF 4.1 MB)

4. Komisija za bodovanje kandidata za vjeronauku (islamsku, katoličku i pravoslavnu), muzičku kulturu, muzičku grupu predmeta, likovnu kulturu, likovnu grupu predmeta i tjelesni i zdravstveni odgoj (PDF 8.1 MB)

5. Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik (PDF17,2 MB)

6. Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta (PDF 512 KB)

7. Komisija za bodovanje kandidata za hemijsku, grafičku, tekstilnu grupu predmeta i ostala zanimanja (Frizer-vasuljar, kozmetičar i dr) (PDF 416 KB)

8. Komisija za bodovanje kandidata za poljoprivrednu, prehrambenu, medicinsku i veterinarsku grupu predmeta (PDF 688 KB)

9. Komisija za bodovanje kandidata za ekonomsku, trgovinsku, poslovno-pravnu i turističko-ugostiteljsku grupu predmeta (PDF 1. MB)

10.Komisija za bodovanje kandidata za mašinsku, elektrotehničku i rudarsku grupu predmeta (PDF 2.1 MB)

11.Komisija za bodovanje kandidata za pedagoga škole, pedagogiju, psihologiju i saradnici "defektolozi" (PDF 3,1 MB)

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15