Program javne rasprave o Nacrtu zakona o prjavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PRJAVLJIVANJU, PORIJEKLU I KONTROLI IMOVINE
IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U TUZLANSKOM
KANTONU

 

 

26.08.2021. (četvrtak)       u   11,00 sati

                                        u 14,00 sati

Sapna – sala Općinskog vijeća

Kalesija – mjesna zajednica centar, iznad unicredit banke

27.08.2021.   (petak)           u   09,00 sati

                                          u 13,00 sati

Živinice- prostorije gradskog vijeća, velika sala

Kladanj- dom kulture Kladanj

30.08.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Teočak- BKC Teočak

31.08.2021.       (utorak)        u 12,00 sati

Čelić – Amfiteatar u zgradi Općine

01.09.2021       (srijeda)         u 12,00 sati

Tuzla – Sala za sjednice gradskog vijeća

02.09.2021.     (četvrtak)        u 12,00 sati

Banovići

03.09.2021     (petak)             u 11,00 sati

Gračanica – multimedijalna sala gradske uprave – nova zgrada

06.09.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Gradačac – sala za sjednice sportske dvorane

07.09.2021.     (utorak)          u 12,00 sati

Lukavac – Biblioteka, Centar za kulturu

08.09.2021     (srijeda)           u 12,00 sati

Doboj Istok

09.09.2021       (četvrtak)       u 12,00 sati

Srebrenik – Plava sala Doma kulture

 

Javni poziv za izbor ovlaštene pečatoreznice za izradu pečata organa Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i člana 11. stav 1. Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 8/20), ministar pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V
za izbor ovlaštene pečatoreznice za izradu pečata organa Tuzlanskog kantona

 

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13, 8/15 I 10/18), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA
Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona

 

 

Objavljen dana 20.05.2020.godine u dnevnom listu Dnevni avaz i dana 22.05.2020.godine u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj: 31/20.

te raspisuje ponovni

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona...

 

Opširnije...

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 5/09, 15/13, 8/15 I 10/18), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona


a) Opis pozicije:
Predsjednik odnosno član Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odgojni centar) obavlja poslove utvrđene Zakonom o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/09, 15/13, 8/15 i 10/18) i Pravilima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj dana 16.12.2019.godine Zaključkom broj:01-02-464-4/19 prihvatila nacrt Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.


Obzirom da je prihvaćen Program javne rasprave koji je predložen uz nacrt pomenutog zakona, a kojim je predviđeno koji organi i institucije treba da budu učesnici javne rasprave, to vas ovim putem obavještavamo da tekst nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.kim.ba .

Opširnije...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći

Na osnovu člana 24., 25. i 26. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonom o pružanju pravne pomoći ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/08 i 11/17), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), i Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći broj: 02/1-34-21019/19 od 29.10.2019. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći


a) Opis poslova i nadležnost:

Direktor Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći (u daljem tekstu: Zavod) obavlja sljedeće poslove:
- organizira, koordinira i nadzire obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Zavoda, te obavlja i slijedeće poslove:
- organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda;
- donosi propise i opće i pojedinačne akte Zavoda za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten;
- kao pravni zastupnik zastupa građane slabog imovnog stanja u krivičnom, parničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u drugim postupcima propisanim posebnim zakonima pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Kanton), Kantonalnim tužilaštvom Kantona, drugim organima Kantona, kao i drugim pravosudnim organima van područja Kantona;
- prati izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva za poziciju Zavoda;
- organizira godišnji popis imovine Zaoda;
- vodi brigu o rokovima plaćanja svih obaveza Zavoda;
- u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Zavoda iz radnog odnosa;
- o izvršenju godišnjeg Programa rada Zavoda, podnosi izvještaj Vladi Kantona i Skupštini Kantona;
- vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna