Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e


KONKURS

za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona

I

Raspisuje se Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone na području Tuzlanskog kantona, na period od deset /10/ godina.

 

Konkursom su obuhvaćena sljedeća ribolovna područja, dijelovi ribolovnih područja i ribolovna zona:

1. Ribolovno područje I
- Prvi dio ribolovnog područja I - Kladanj
- Treći dio ribolovnog područja I - Kalesija
- Peti dio ribolovnog područja I - Tuzla (izuzev Ribolovne zone „Modrac")
- Ribolovna zona „Staro korito rijeke Spreče"
- Sedmi dio ribolovnog područja I - Gračanica
- Osmi dio ribolovnog područja I - Doboj Istok

2. Ribolovno područje II
- Drugi dio ribolovnog područja II - Srebrenik
- Treći dio ribolovnog područja II - Čelić...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna