Obavještenje o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 5a. stav (2) Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/09 i 65/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE
o davanju na uvid Elaborata o određivanju granice vodnog dobra na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

 

 

Gradsko Pravobranilaštvo Grada Gračanica obratio se ovom Ministarstvu dana 12.03.2020. godine zahtjevom za određivanje granice vodnog dobra za vodotok II kategorije - potok Rijeka Stjepan Polju u dužini od približno 290 m.

Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da je Elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra potoka Rijeka u Stjepan Polju, iz aprila 2021. godine, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, a za koji je nakon izvršenog detaljnog pregleda od strane Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko - pravne poslove Grada Gračanica utvrđeno da je urađen u skladu sa članom 188. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", broj: 22/84, 12/87 i 25/90), objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ul. Rudarska broj 57., 75 000 Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna