OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine FBiH", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja".


Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja te priložite traženu dokumentaciju. Prilog ove obavijesti je i Spisak područja djelovanja po općinama.

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije 11010017- sredstva sa ESCROW računa Ekonomski kod: 614500 - subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05) i člana 8. Pravilnika o namjeni, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije, sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa, ekonomski kod: 614500 

Opširnije...

K O N K U R S za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone, na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S
za ustupanje na korištenje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone,
na području Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PONIŠTAVANJE JAVNOG OGLASA za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Opširnije...

Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'' broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, broj: 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine, broj: 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine i broj: 02/1-05-23468/15 od 20.10.2015. godine), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna