Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trotoara na regionalnoj cesti R 455a "Svatovac- Živinice- Bašigovci- Lukavica – Zelenika", dionica od st.km. 2+140 do st.km.4+500 u dužini cca 2360 m, broj: 01-27-1426/21 od 30.06.2021. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

 


JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen
javni interes

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15