PONIŠTENJE JAVNIH KONKURSA

Na osnovu člana 25. Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09, 8/12 i 14/18) i člana 45. i 51. Statuta JP RTV TK d.o.o. Tuzla ("Službene novine TK" broj: 12/17), privremeno imenovani Nadzorni odbor objavljuje

PONIŠTENJE JAVNIH KONKURSA

Poništavaju se javni konkursi za popunu radnih mjesta direktor JP RTV TK, izvršni direktor za razvoj JP RTV TK i izvršni direktor za program JP RTV TK objavljeni u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 14/20 od 21.02.2020. godine, dnevnom listu „Oslobođenje" od 20.02.2020. godine i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 20.02.2020. godine.


Privremeno imenovani
Nadzorni odbor
JP RTV TK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna