purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - OBAVJEŠTENJA I KONKURSI

Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


OBAVIJEST

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, prema objavljenim Konačnim rang listama, da će se potpisivanje ugovora obaviti 


dana 26.07.2022. godine (utorak), sa početkom u 13. časova u Plavoj Sali Bosansko kulturnog centra Tuzla, u Tuzli.

Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora, isključivo uz dostavljanje na uvid:

1. Lične karte ili
2. drugog dokumenta kojim potvrđuju svoj identitet i

Napomena: Kandidati koji su ostvarili pravo u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA a aplicirali su kao obrt moraju sa sobom ponijeti i pečat za ovjeru ugovora.

OBAVIJEST

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, shodno objavljenim Konačnim rang listama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, o terminu potpisivanja ugovora kao i potrebnoj dokumentaciji za potpisivanje, biti će naknadno obavješteni.

Obavijest će biti blagovremo objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja.

Konačna rang lista podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA / ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 27. stav (1) Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 

 

KONAČNU RANG LISTU
podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA / ZAPOŠLJAVANJA
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

 

 

Konkurs za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja - dijelova ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5,. 6., 7. i 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 KONKURS

za ustupanje na korišćenje ribolovnih područja -
dijelova ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

 

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu


1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa,
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda.

Opširnije...

Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-013987/22 od 16/06/2022. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme na period do dvadesetčetiri mjeseca, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Novinar, dva izvršioca, neodređeno vrijeme
2. Kamerman, dva izvršioca, 24 mjeseca

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15