Zakasnila sam na konkurs. Mogu li se naknadno prijaviti?

Vaše ime i prezime: Mirela Ikinić
Vaše pitanje: Poštovanje. Molim vas da mi odgovorite. Zakasnila sa predajom potrebne dokumentacije za obavljanje volonterskog staza iz reda boracke populacije.Da li mogu predati naknadno sa ostalima koji imaju pravo na uloženu žalbu, jer imam svu potrebnu urednu dokumentaciju. Zahvaljujem.

 

Odgovor:
Poštovana,
Konkurs je bio otvoren 15 dana, odnosno od 15.05.2017.godine do 30.05.2017. godine i nema mogućnosti da se Vaš zahtjev nakon zatvaranja konkursa, dakle, naknadno u postupku po žalbi, uzme u razmatranje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna