Program javne rasprave o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu i Nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu

 

Na osnovu Zaključka Skupštine Tuzlasnkog kantona broj: 01-02-804-4/13 i broj 01-02-805-4/13 od 28.11.2013.godine, Ministarstvo finansija donosi:

 

 

Program javne rasprave o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu i

Nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo finansija