Objavljen javni poziv za volontiranje 35 diplomiranih pravnika

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni oglas za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Kako bi omogućili šire uključivanje zainteresovanih strana, Federalno ministarstvo pravde organizovalo je danas Javnu raspravu o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave u 2015. godini

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će u 2015. godini nastaviti sa ostavrenjem doprinosa realizaciji strateških aktivnosti u sektoru pravde i osiguranju potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa, kao svojim strateškim usmjerenjem.

Opširnije...

U cjelosti posmatrano, stanje upravnog rješavanja je zadovoljavajuće

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je jučer (23.09.2014.god.) Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2013. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.

Opširnije...

Volonterski staž u pravosudnim institucijama TK odradit će 22 kandidata

Ugovore o obavljanju rada u pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu danas su potpisala 22 diplomirana pravnika, koji su u svojstvu volontera izabrani za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Potpisivanje ugovora sa volonterima koji će odrađivati volonterski staž u pravosudnim institucijama sa područja općine Tuzla i Kantonalnom pravobranilaštvu

 

Dana 03.02.2014. godine u 12 sati u sali za sjednice Vlade TK će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa volonterima koji će odrađivati volonterski staž u pravosudnim institucijama sa područja općine Tuzla i Kantonalnom pravobranilaštvu.

M I N I S T A R

mr.sci. Alen Taletović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave