Javna rasprava o NACRTU Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.7.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-401-5/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Opširnije...

Javna rasprava o Zakonu o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), razmatrajuči nacrt Zakona o džzavnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.11.2016. godine, donosi

Opširnije...

Objavljen javni poziv za volontiranje 35 diplomiranih pravnika

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni oglas za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH

Kako bi omogućili šire uključivanje zainteresovanih strana, Federalno ministarstvo pravde organizovalo je danas Javnu raspravu o Nacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave u 2015. godini

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će u 2015. godini nastaviti sa ostavrenjem doprinosa realizaciji strateških aktivnosti u sektoru pravde i osiguranju potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa, kao svojim strateškim usmjerenjem.

Opširnije...

U cjelosti posmatrano, stanje upravnog rješavanja je zadovoljavajuće

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je jučer (23.09.2014.god.) Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2013. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave