MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE TK RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA IZ RESORNIH OBLASTI

 

Nacrt Budžeta za 2014, godinu i ostala aktualna pitanja vezana za prava zaposlenika u pravosuđu i upravi bile su glavne teme današnjeg sastanka ministra pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Alena Taletovića sa predsjednicima sindikata uprave Amirom Sejdinovićem i pravosuđa Hasanom Tokićem.
Nakon sastanka obje strane su pozitivno ocijenile otvaranje dijaloga i usaglašavanje stavova u vezi sa potrebama zaposlenika i realnih mogućnosti Budžeta.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-764-4/13 od 28.11.2013. godine, prihvaćen je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu i isti je stavljen na javnu raspravu do 6.12.2013. godine.

Tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu je postavljen na web stranicu Vlade Tuzlanskog kantona http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MPU/13/Nacrt_Z._o_izmj._i_dop._Z_o_pravobranilastvu_-_2013.pdf.

Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i tekst prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije iz provedene javne rasprave.

Opširnije...

VLADI TK ODOBRENA SREDSTVA EU ZA OPĆINSKI SUD TUZLA

Predstavnica Evropske unije, Dženita Polić  danas je u zvaničnom razgovoru sa Ministrom pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Alenom Taletovićem saopštila da su spremna sredstva koja osigurava Evropska unija kroz IPA fond za rekonstrukciju i budući smještaj Općinskog suda u Tuzli.

Opširnije...

UVOĐENJEM U JEDINSTVENI KOMUNIKACIJSKI SISTEM SMANJITI VRIJEME I TROŠKOVE IZDAVANJA DOKUMENATA

S ciljem prezentacije idejnog projekta informatizacije rada organa uprave na području Tuzlanskog kantona i uvođenja u jedinstveni komunikacijski sistem, koji je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u augustu 2012. godine ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović, danas je održao sastanak sa predstavnicima svih općina Tuzlanskog kantona.

Cilj ovog projekta, kako je istakao ministar Taletović, prije svega je smanjenje vremena potrebnog za procedure izdavanja dokumenata, sniženje ukupnih troškova za građane kao i omogućavanje interakcije sistema sa drugim institucijama državnih organa.

Opširnije...

NA POMOLU RJEŠAVANJE VIŠEDECENIJSKOG PROBLEMA SUDSTVA U TUZLI

U cilju detaljnog pregleda unutrašnjih prostorija i vanjskog dijela Doma armije u Tuzli, stručni tim arhitekata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine je obišao danas prostor gdje će u narednom periodu biti smješten Općinski sud u Tuzli. Zadatak Tima je izrada dokumentacije potrebne za rekonstrukciju i adaptaciju ovog objekta, za potrebe Suda. Treba istaći da su sredstva za potrebe rekonstrukcije i adaptacije u iznosu od oko 2,5 miliona Eura osigurana iz predpristupnih fondova (IPA), a zahvaljujući upornom angažmanu Ministarstva pravosuđa i uprave u protekle dvije godine, radi se o prvoj realizaciji sredstava iz programa 2012/13. za oblast pravosuđa na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

RASTERETITI RAD SUDOVA I STVORITI POVOLJNIJI PRAVNI AMBIJENT

Obzirom da je uočeno da u praksi dolazi do neujednačene provedbe zakonskih odredbi koje se odnose na izvršenje zaštitne mjere koja se izriče odgovornom licu za učinjeni prekršaj danas je na inicijativu Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona sa predstavnicima svih općinskih sudova sa područja našeg kantona održan radni sastanak.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave