ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PROJEKTA „PODRŠKA OSNIVANJU I JAČANJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH"

U ponedjeljak 21.01.2013. godine u prostorijama Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona Ministrica razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Dijana Bilanović sa saradnicima održala je sastanak sa predstavnicima kompanije WYG International koja trenutno provodi projekat „Podrška osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH“.

Opširnije...

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PROGRAM SUBVENCIONISANJA REDOVNE KAMATE NA KREDITE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PODUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012 GODINU

Program subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012 godinu ( u daljem tekstu Program) donesen je na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 2. Stav. 1. tačka 2. Ugovora o komisionim poslovima broj:0771-14-20064/11 od 29. 09. 2011. godine zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.Javni poziv za odabir kandidata za subvencioniranje redovne kamate na kredite u skladu sa Programom je bio otvoren dva mjeseca od 21.09.2012. do 21.11.2012. godine.

Opširnije...

ZA 79 PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA IZDVOJENO 507.780,46 KM

U skladu sa Programom rada za 2012. godinu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u 2012. godini raspisalo i realiziralo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2012. godinu za sedam programa, a u cilju podrške prvenstveno razvoju poduzetništva na području Tuzlanskog kantona, kao i ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva i to strateškog cilja 2 „Jačanje konkurentnosti MSP i obrta“, i strateškog cilja 3 „Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva“.

Opširnije...

ODRŽAN SEMINAR "PRIMJENA GLOBALNOG LOGISTIČKOG STANDARDA MMOG/LE ZA POSTIZANJE NIVOA "A" DOBAVLJAČA"

U utorak 18.12.2012. godine Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u saradnji sa slovenačkom firmom M2M d.o.o. organiziralo informativni seminar "Primjena globalnog logističkog standarda MMOG/LE za postizanje nivoa "A" dobavljača" za predstavnike privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona. Gdin Jože Novinšek prisutnima je prezentirao osnovne informacije o standardu MMOG/LE te prezentirao primjer implementacije standarda kod dobavljača, koji je postao "A" dobavljač kao i druge benefite čijem ostvarenju doprinosi ovaj standard.

Opširnije...

U TUZLI ODRŽAN 2. FORUM O ZAPOŠLJAVANJU MLADIH "OMLADINSKO PODUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE"

U Tuzli je u utorak 11. decembra 2012. godine u hotelu ‘Tuzla’ održan 2. Forum o zapošljavanju mladih pod nazivom ‘Omladinsko poduzetništvo i samozapošljavanje’ u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u partnerstvu sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, Republičkom agencijom za mala i srednja preduzeća RS, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje RS, te uz tehničku podršku Omladinske informativne agencije BiH (OIA) i Centra za razvoj poduzetništva (CERPOD). Forum je otvorio Nj.E. André Schaller, ambasador Švicarske u BiH, a prisutne su pozdravili Sead Čaušević, premijer Tuzlanskog kantona i doc.dr. Sanjin Halimović, ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH.

Opširnije...

POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARU „PRIMJENA GLOBALNOG LOGISTIČKOG STANDARDA MMOG/LE ZA POSTIZANJE NIVOA „A“ DOBAVLJAČA“

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa slovenačkom firmom M2M d.o.o. organizuje informativni seminar „Primjena globalnog logističkog standarda MMOG/LE za postizanje nivoa „A“ dobavljača“ za predstavnike privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona. Seminar je namijenjen sadašnjim i budućim dobavljačima u različitim industrijama, odnosno članovima lanaca snabdijevanja: direktorima, šefovima logistike, komercijalistima (nabavka i prodaja), planerima proizvodnje i informatičarima.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade