purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Da li se objekat(kuća) može privremeno spojiti na el.mrežu ako se ne nalazi na satelitskom snimku područja tk?

Da li se objekat(kuća) može privremeno spojiti na el.mrežu ako se ne nalazi na satelitskom snimku područja tk?

Vaše ime : selman
Vaše pitanje: Da li se objekat(kuća) može privremeno spojiti na el.mrežu ako se ne nalazi na satelitskom snimku područja tk.

 

Odgovor: Poštovani, 
Odredbama člana 5a. stav 1. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/06, 1/07 i 5/08) propisano je da se za bespravno izgrađenu građevinu ne smije dati priključak na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu.
Odredbama člana 5a. stav 2. navedenog zakona određeno je da će se, izuzetno, vlasniku izgrađene građevine koji je (u roku iz člana 5. stav 1. ovog zakona) podnio zahtjev za legalizaciju dozvoliti privremeno priključenje na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu, ukoliko su instalacije bespravno izgrađenih građevina u tehnički ispravnom stanju, a vlasnik bespravno izgrađene građevine potpiše izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, kojom potvrđuje saglasnost sa isključenjem priključka, ukoliko zahtjev za legalizaciju bude odbačen ili odbijen, ili se tokom korištenja priključka pojave vanredne okolnosti zbog kojih se ne može nastaviti isporuka ugovorene usluge.
Odredbama člana 3. stav 1. pomenutog zakona propisano je da se legalizacija bespravno izgrađene građevine može vršiti za građevinu koja je do dana izrade satelitskog snimka područja Tuzlanskog kantona (najkasnije do 19.07.2007. godine) započeta, izgrađena, dograđena (u svojim horizontalnim ili vertikalnim gabaritima), rekonstruisana ili sanirana bez odobrenja za građenje, kao i građevina za koju postoji odobrenje za građenje, ali je investitor odstupio od uslova propisanih u odobrenju za građenje.
Iz navedenog proizilazi da se objekat, ukoliko se ne nalazi na satelitskom snimku područja Tuzlanskog kantona, ne može privremeno spojiti na električnu mrežu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15