Francuska organizator donatorske konferencije za BiH

 

U cilju pravljenja izvještaja o stanju nakon poplava na području Tuzlanskog kantona ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Roland Gilles posjetio je premijera TK Bahriju Umihanića.

 

franc

 

Budući da je Francuska organizator donatorske konferencije koja bi se u julu trebala održati u Briselu ambasadora Gillesa zanimala je analiza sadašnje situacije na području TK, šta je Vlada TK poduzela te kako će se boriti sa posljedicama poplava.
Iznoseći podatak da je do sada procijenjena šteta na području TK 519 miliona KM, premijer Umihanić je akcenat stavio na privredne subjekte koji zbog prirodne nepogode pored direktne imaju i indirektnu štetu u vidu gubljenja tržišta na podruju EU. Premijer Umihanić, ističući kako ne potcjenjuje nikakav vid pomoći, zamolio je ambasadora Francuske da pomogne u premoštavanju ovog problema i olakšavanje kreditnih linija privrednicima na području TK. „Stvaranje boljeg poslovnog okruženja jedina je prava pomoć Bosni i Hercegovini i ona omogućava da mladi ljudi ostanu ovdje", kazao je premijer Umihanić.
Sastanak je također bio prilika i da gosta upozna sa konkretnim potezima Vlade TK čiji je cilj stvaranje drugačijeg okvira u zakonskoj regulativi kojim bi se usmjerio rad Vlade u budućnosti. Iako je posjeta bila inicirana posljedicama prirodne nesreće ambasador je izrazio nadu da će uz pomoć EU i Francuske biti otvorena nova ekonomska prespektiva. Međutim, ono što tek treba precizirati je kontrola i transparentnost trošenja sredstava koja će nakon donatorske konferencije stići u Bosnu i Hercegovinu, rekao je ovom prilikom francuski ambasador Gilles.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna