Posljedice poplave blokiraju rad GIKIL-a

Zbog blokade željezničkih komunikacija van Bosne i Hercegovine uzrokovanih poplavama i nemogućnosti prodaje roba predstavnici „Global Ispat Koksne Industrije" d.o.o. Lukavac danas su zatražili hitan sastanak sa premijerom Tuzlanskog kantona, Bahrijom Umihanićem i ministrom industrije, energetike i rudarstva, Mulagom Fejzićem.

 

gikil

Blokirana isporuka roba i nemogućnost naplate ugrožava opstanak fabrike koja upošljava 1000 radnika, rekao je ovom prilikom generalni direktor GIKIL-a, Debasish Ganguly te zamolio urgenciju ka višim nivoima vlasti.

Premijer Umihanić rješenje ovog problema postavio je kao prioritet i obećao da će se pismeno već danas obratiti federalnim ministrima prometa i komunikacija i industrije kao i premijeru FBiH Nerminu Nikšiću te tražiti urgentno rješavanje ovog problema. „U rješavanje problema željezničkih komunikacija na području Republike Hrvatske i Republike Srbije", prema riječima premijera Umihanića, „zamolit ću da se uključi i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine."
Kao jedan od načina premošćivanja trenutne situacije u lukavačkom GIKIL-u, složili su se sagovornici, je i prolongiranje roka plaćanja dugovanja prema „Željeznicama FBiH". Pored toga, mogućnost prodaje većih količina mineralnog đubriva iz proizvodnog programa GIKIL-a uveliko bi olakšala trenutno tešku finansijsku situaciju u fabrici čijih 67 % je u vlasništvu Tuzlanskog kantona. Premijer Umihanić napomenuo je kako je već na sastanku u Vladi FBIH, gdje su prisutvovali načelnici 40 općina, o tome obavijestio prisutne i zamolio da kontaktiraju lukavačku fabriku.

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna