Održana 8. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj, tijelo zaduženo za pripremu i organiziranje procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona te nacrta Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina održao je danas svoju osmu sjednicu.

8 sjednica kozr

Kako proces izrade Strategije ulazi u završnu fazu, na današnjoj sjednici je predstavljen prednacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona s ciljem prikupljanja komentara i sugestija za pripremu Nacrta dokumenta.
Naredni korak u ovom procesu će biti predstavljanje nacrta Strategije razvoja Partnerskoj grupi za razvoj, nakon čega će biti dostavljen Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Inače, podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), koji su, također, prisustvovali današnjoj sjednici.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15