Održan 3. sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona

Iako su među posljednjim krenuli sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, isključivo vlastitim snagama, bez angažovanja vanjskih profesionalnih institucija, predstvnici Partnerske grupe za razvoj i Vlade Tuzlanskog kantona među prvima su danas predstavili nacrt Strategije.

Narct Strategije 28 10 2015„Ovo je prvi slučaj da za izradu ovako važnog strateškog dokumenta Vlada TK nije utrošila velika budžetska sredstva. Usporedbe radi, za izradu samo tri strateška dokumenta u razdoblju 2008-2013. godine (Strategije razvoja TK za period 2008-2013, Strategije razvoja poljoprivredeTK 2009-2013. i Strategije zapošljavanja TK 2009-2013. godina) iz Budžeta TK je izdvojeno 408.636 KM. Za izradu ove, integrisane Strategije razvoja TK za period 2016-2020. godina iz Budžeta je izdvojeno samo 21.225 KM, a 63.675 KM je finansirano iz Projekta integriranog lokalnog razvoja, kao zajedničke inicijative Vlade Švicarske i UNDP-a" izjavio je u uvodnom obraćanju premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina je ključni strateško-planski dokument Tuzlanskog kantona, koji treba da podstiče njegov budući rast i razvoj. Ovim dokumentom po prvi put su stvorene bitne pretpostavke za implementaciju strategije. Definisan je institucionalni okvir za provedbu strategije te Plan praćenja, izvještavanja, evaluacije i revizije strategije, čime će ovaj strateški dokument imati punu upotrebnu vrijednost tokom cijelog perioda važenja strategije. Izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, poticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja Kantona i sveukupnog života u njemu.
Osim premijera Gutića nacrt Strategije danas su predstavili ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić, te članovi Kantonalnog odbora za razvoj Mirela Uljić i Senad Ovčina.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15