Vlada Tuzlanskog kantona će i dalje biti socijalno osjetljiva


Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i ministar finansija Suad Mustajbašić su razgovarali danas sa predstavnicima Sindikata tekstila, kože, obuće i gume TK. Ovom prilikom razgovaralo se općem stanju u grani sa osvrtom na probleme penzionisanja radnika, a poseban akcent stavljen je na probleme radnika gračaničke Fortune koja je u stečaju.


Sindikat OKG 02 27 08 2019Premijer Tulumović je ponovio dio svog ekspozea kojeg je podnio i prilikom imenovanja, te akcentirao da će Vlada Tuzlanskog kantona nastaviti da bude i socijalno osjetljiva Vlada.
„Vlada je u prethodnim godinama redovno realizirala projekat pomoći u zbrinjavanju radnika koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a takve aktivnosti ćemo nastaviti i ubuduće. Ovim programom svake godine, u saradnji sa Vladom Federacije BiH omogućimo uplatu doprinosa za one radnike koji tokom tekuće godine ostvare uslove za penzionisanje i tako sukcesivno rješavamo ovu problematiku", rekao je premijer Tulumović.
Bilo je pokušaja na nivou Federacije BiH da se ovaj problem riješi tako da se donese Zakon o uvezivanju radnog staža. On nikad nije urađen, a kao razlog se navodi činjenica da su za njegovu impletaciju potrebna ogromna finansijska sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona je do sada ublažavala ovaj problem donošenjem socijalnog programa samo za one radnike koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, a zbog neuvezanog radnog staža ne mogu se penzionisati. Sredstva su obezbjeđivana iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na ESCROW racunu).

Kada je u pitanju rješavanje problema radnika Fortune, premijer Tulumović i ministar Mustajbašić su rekli da će Vlada već u najskorije vrijeme razmatrati ovu tematiku, te analizirati zakonske mogućnosti i raspoloživost finansijskih sredstava za ove namjene, a nakon toga će i Vlada zauzeti svoj zvanični stav. Također dogovoreno je da se u narednom periodu pripreme i projekcije broja radnika koji će ostvarivati pravo na penzionisanje u narednim godinama, a koji imaju dijelove neuvezanog radnog staža, a sve kako bi Vlada na bazi tih projekcija mogla zauzimati određene stavove i eventualno planirati neophodna finansijska sredstva.
Osim premijera Tulumovića i ministra Mustajbašića, današnjem sastanku su prisustvovali i sekretar Ministarstva privrede Fehrija Bajramović i pomoćnik ministra za rad Nurdin Muhamedbegović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna