Delegacija Kantonalne vlade posjetila memorijalne centre u Veljacima i Potočarima

Delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođena predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem i ministrom finansija Suadom Mustajbašićem posjetila je danas memorijalne centre u Veljacima i Potočarima, odala počast žrtvama, te sa predstavnicima koordinacija boračkih saveza i udruženja na federalnom i kantonalnom nivou razgovarala o ostvarivanju prava branitelja i članova njihovih porodica.

Veljaci i Potocari 01 04 09 2020„Kao i svake godine, i danas smo kao delegacija Vlade Tuzlanskog kantona posjetili memorijalne centre u Veljacima i Potočarima. Osim sjećanja na žrtve genocida, danas smo upriličili i sastanak sa predstavnicima povratnika, boračkih saveza i udruženja te federalnih institucija koje se bave ovom problematikom. Na sastanku smo razgovarali o problemima povratnika i pripadnika boračke populacije", rekao je ministar Mustajbašić, te obećao da će Vlada Tuzlanskog kantona nastojati da kao što je to radila i do sada, u svojim mogućnostima pomogne u rješavanju poteškoća i problema povratničke populacije.
„Povratak nije samo fizičko pristustvo. Povratak je i radno mjesto, i pomoć u zdravstvu, pomoć u obrazovanju, a ti problemi su već dugi niz godina prisutni i moramo učiniti više kako bi smo ih riješili. Novina u odnosu na prethodne godine jeste iskazana potreba da se historija i činjenice iz proteklog rata 1992-'95. počnu izučavati i obrađivati u školskim udžbenicima i mi smo to već od ove školske godine pokrenuli", zaključio je Mustajbašić, te još jednom akcentirao spremnost i otvorenost Vlade Tuzlanskog kantona da bude na raspolaganju povratnicima i porodicama žrtava, kako njihova žrtva nikad ne bi bila zaboravljena.
„Na današnjem sastanku smo izvršili analizu primjene federalnog i kantonalnog zakona koji tretiraju boračku populaciju, te smo ukazali na nedovoljno precizno definisana prava, a što stvaraju probleme u realizaciji. Pokrenuli smo inicijativu da se određena prava drugačije, jasnije i preciznije definiraju, a sve kako bi smo stvorili preduslove za kvalitetniju praktičnu primjenu i ostvarivanje ovih prava", kazao je ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić.
Kako je rečeno današnju, tradicionalnu posjetu organiziraju koordinacije saveza i udruženja boraca FBiH i TK. „Mi želimo što više puta posjetiti ove komplekse, a ne samo 11. jula i 12. maja, kada se vrši ukop stradalih. Ovim činom svim porodicama žrtava i svim povratnicima želimo poslati poruku da smo tu, uz njih, i ohrabriti ih da žive na ovim prostorima, a mi ćemo, u saradnji sa institucijama vlasti podržati njihov ostanak i opstanak na ovim prostorima", rekao je predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK Fahrudin Hasanović.

Delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođena predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem i ministrom finansija Suadom Mustajbašićem posjetila je danas memorijalne centre u Veljacima i Potočarima, odala počast žrtvama, te sa predstavnicima koordinacija boračkih saveza i udruženja na federalnom i kantonalnom nivou razgovarala o ostvarivanju prava branitelja i članova njihovih porodica.

Veljaci i Potocari 01 04 09 2020„Kao i svake godine, i danas smo kao delegacija Vlade Tuzlanskog kantona posjetili memorijalne centre u Veljacima i Potočarima. Osim sjećanja na žrtve genocida, danas smo upriličili i sastanak sa predstavnicima povratnika, boračkih saveza i udruženja te federalnih institucija koje se bave ovom problematikom. Na sastanku smo razgovarali o problemima povratnika i pripadnika boračke populacije", rekao je ministar Mustajbašić, te obećao da će Vlada Tuzlanskog kantona nastojati da kao što je to radila i do sada, u svojim mogućnostima pomogne u rješavanju poteškoća i problema povratničke populacije.
„Povratak nije samo fizičko pristustvo. Povratak je i radno mjesto, i pomoć u zdravstvu, pomoć u obrazovanju, a ti problemi su već dugi niz godina prisutni i moramo učiniti više kako bi smo ih riješili. Novina u odnosu na prethodne godine jeste iskazana potreba da se historija i činjenice iz proteklog rata 1992-'95. počnu izučavati i obrađivati u školskim udžbenicima i mi smo to već od ove školske godine pokrenuli", zaključio je Mustajbašić, te još jednom akcentirao spremnost i otvorenost Vlade Tuzlanskog kantona da bude na raspolaganju povratnicima i porodicama žrtava, kako njihova žrtva nikad ne bi bila zaboravljena.
„Na današnjem sastanku smo izvršili analizu primjene federalnog i kantonalnog zakona koji tretiraju boračku populaciju, te smo ukazali na nedovoljno precizno definisana prava, a što stvaraju probleme u realizaciji. Pokrenuli smo inicijativu da se određena prava drugačije, jasnije i preciznije definiraju, a sve kako bi smo stvorili preduslove za kvalitetniju praktičnu primjenu i ostvarivanje ovih prava", kazao je ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić.
Kako je rečeno današnju, tradicionalnu posjetu organiziraju koordinacije saveza i udruženja boraca FBiH i TK. „Mi želimo što više puta posjetiti ove komplekse, a ne samo 11. jula i 12. maja, kada se vrši ukop stradalih. Ovim činom svim porodicama žrtava i svim povratnicima želimo poslati poruku da smo tu, uz njih, i ohrabriti ih da žive na ovim prostorima, a mi ćemo, u saradnji sa institucijama vlasti podržati njihov ostanak i opstanak na ovim prostorima", rekao je predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK Fahrudin Hasanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna