Položen kamen temeljac za izgradnju eko deponije u Živinicama

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Denijalom Tulumovićem, prisustvovala je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju međuopćinske sanitarne deponije „Eko – sep" Živinice. Radi se o deponiji čiji su vlasnici Grad Živinice sa udjelom od 60% i općine Banovići (30%) i Kladanj (10%).

Ekosep kamen temeljac 01 10 09 2020 Simbolično, obzirom da se radi o ekološki prihvatljivoj deponiji, danas su zasađene i mlade sadnice. Lokacijski, deponija će biti smještena na području Živinica, na površinskom kopu Višća koji se nalazi na granici sa opštinom Banovići.
Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 12 miliona KM, koji će u konačnici omogućiti da firma Eko-Sep komercijalno može vraćati kredit i biti stabilna, a da građanima odvoz smeća ne bude skuplji nego što je trenutno.
Priča o izgradnji regionalne sanitarne deponije traje nekoliko godina, a današnjim činom i praktično je počela njena izgradnja.
„Nemjerljiv je ukupan, ali prije svega ekološki značaj gradnje ove deponije za Kladanj, Živinice i Banoviće ali i cijeli Tuzlanski kanton i regiju. Danas je upravljanje otpadom i njegovo zbrinjavanje na ekološki ispravan i prihvatljiv način, a da to bude i ekonomski održivo, je jedan od prioritetnih izazova svake lokalne zajednice. Imajući u vidu dinamiku realizacije ovog projekta i sve benefite koje će on donijeti za oko 100.000 stanovnika ove tri lokalne zajednice, možemo sa sigurnošću reći da ovo može biti put i smjernica za druge lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu", kazao je premijer Tulumović.
Obzirom da je izvođenje radova krenulo prema planiranom rasporedu, očekujemo da vi izgradnja mogla biti okončana do kraja slijedeće godine, pojasnio je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.
Inače, na području Tuzlanskog kantona stanje po pitanju odvoza i odlaganja komunalnog otpada je teško. Jedino Grad Tuzla ima sanitarnu deponiju, a prilikom nedavnih razgovora o izgradnji međuopćinske sanitarne deponije, i druge općine su izrazile namjeru da odlažu otpad na sanitarnu deponiju u Živinicama kada ona bude izgrađena.
Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije dat će i mogućnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Denijalom Tulumovićem, prisustvovala je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju međuopćinske sanitarne deponije „Eko – sep" Živinice. Radi se o deponiji čiji su vlasnici Grad Živinice sa udjelom od 60% i općine Banovići (30%) i Kladanj (10%).

Ekosep kamen temeljac 01 10 09 2020 Simbolično, obzirom da se radi o ekološki prihvatljivoj deponiji, danas su zasađene i mlade sadnice. Lokacijski, deponija će biti smještena na području Živinica, na površinskom kopu Višća koji se nalazi na granici sa opštinom Banovići.
Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 12 miliona KM, koji će u konačnici omogućiti da firma Eko-Sep komercijalno može vraćati kredit i biti stabilna, a da građanima odvoz smeća ne bude skuplji nego što je trenutno.
Priča o izgradnji regionalne sanitarne deponije traje nekoliko godina, a današnjim činom i praktično je počela njena izgradnja.
„Nemjerljiv je ukupan, ali prije svega ekološki značaj gradnje ove deponije za Kladanj, Živinice i Banoviće ali i cijeli Tuzlanski kanton i regiju. Danas je upravljanje otpadom i njegovo zbrinjavanje na ekološki ispravan i prihvatljiv način, a da to bude i ekonomski održivo, je jedan od prioritetnih izazova svake lokalne zajednice. Imajući u vidu dinamiku realizacije ovog projekta i sve benefite koje će on donijeti za oko 100.000 stanovnika ove tri lokalne zajednice, možemo sa sigurnošću reći da ovo može biti put i smjernica za druge lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu", kazao je premijer Tulumović.
Obzirom da je izvođenje radova krenulo prema planiranom rasporedu, očekujemo da vi izgradnja mogla biti okončana do kraja slijedeće godine, pojasnio je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.
Inače, na području Tuzlanskog kantona stanje po pitanju odvoza i odlaganja komunalnog otpada je teško. Jedino Grad Tuzla ima sanitarnu deponiju, a prilikom nedavnih razgovora o izgradnji međuopćinske sanitarne deponije, i druge općine su izrazile namjeru da odlažu otpad na sanitarnu deponiju u Živinicama kada ona bude izgrađena.
Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije dat će i mogućnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna