Okvir buduće saradnje socijalnih partnera

Dijalog i dogovor bit će odrednica buduće saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Saveza samostalnih sindikata TK, rečeno je na današnjem sastanku kojem su prisustvovali premijer Kadrija Hodžić, ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković, ministrica pravosuđa Una Harčin, ministar MUP-a Midhat Dobrnjić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić i savjetnik Miralem Nuhanović.

sindik 2Istaknuvši da Vlada TK ima potrebu da bude stalniji partner i da nametne standarde, premijer Hodžić je zamolio predstavnike Sindikata da pomognu resornim ministrima koji će biti posvećeni saradnji te da zajedno unaprijede odnos rada i kapitala. Budući da se radi o dugoročnoj borbi, premijer Hodžić je kazao da se ne radi samo o deklerativnom senzibilitetu prema radnicima nego o racionalnom stavu, jer sve više radno sposobnog stanovništva odlazi iz BiH.

Predstavnici sindikata radnika uposlenih u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pravosuđa, uprave i policije u Tuzlanskom kantonu iskoristili su prvi protokolarni sastanak sa delegacijom Vlade TK u ovom sazivu, da pohvale saradnju koju su ostvarili sa resornim ministrima. Namjera je, rečeno je ovom prilikom, da se sastanci sa socijalnim partnerima održavaju češće kako bi pravovremeno mogli biti riješeni potencijalni problemi.Dijalog i dogovor bit će odrednica buduće saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Saveza samostalnih sindikata TK, rečeno je na današnjem sastanku kojem su prisustvovali premijer Kadrija Hodžić, ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković, ministrica pravosuđa Una Harčin, ministar MUP-a Midhat Dobrnjić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić i savjetnik Miralem Nuhanović.

sindik 2Istaknuvši da Vlada TK ima potrebu da bude stalniji partner i da nametne standarde, premijer Hodžić je zamolio predstavnike Sindikata da pomognu resornim ministrima koji će biti posvećeni saradnji te da zajedno unaprijede odnos rada i kapitala. Budući da se radi o dugoročnoj borbi, premijer Hodžić je kazao da se ne radi samo o deklerativnom senzibilitetu prema radnicima nego o racionalnom stavu, jer sve više radno sposobnog stanovništva odlazi iz BiH.

Predstavnici sindikata radnika uposlenih u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pravosuđa, uprave i policije u Tuzlanskom kantonu iskoristili su prvi protokolarni sastanak sa delegacijom Vlade TK u ovom sazivu, da pohvale saradnju koju su ostvarili sa resornim ministrima. Namjera je, rečeno je ovom prilikom, da se sastanci sa socijalnim partnerima održavaju češće kako bi pravovremeno mogli biti riješeni potencijalni problemi.Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna