Deset dana za javnu raspravu o Kantonalnom budžetu

Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojile su nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022.godinu i uputili ga u redovnu proceduru. Kako bi se Budžet donio na transparentan način i način koji uključuje što veći broj učesnika, Javna rasprava o ovom, za Tuzlanski kanton najvažnijem dokumentu trajat će 10 dana i to od 23. novembra do 2. decembra tekuće godine.


Nacrtom je predviđeno da prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ukupno iznose 460,5 miliona KM, što je za oko 12,5 miliona KM ili 2,7% više u odnosu na posljednji rebalans Budžeta za 2021. godinu. Rashodovna strana Budžeta je uravnotežena sa prihodima, tako da rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznose 460.556.740 KM.

Kada je u pitanju struktura rashoda, Nacrtom je predviđeno izdvajanje dodatnih 2,3 miliona KM za socijalna izdvajanja, čime se pokazuje socijalna osjetljivost Budžeta. U oblasti boračko - invalidske zaštite dosegnuto je 20 miliona KM, što je za 23,15% više u odnosu na početni Budžet ove godine. U oblasti unutrašnjih poslova predviđeno je povećanje u odnosu na trenutna izdvajanja u iznosu od 5,5 miliona KM, što će biti usmjereno za poštivanje odredbi kolektivnog ugovora.

Nacrt Budžeta pokazuje i bitnost robnih rezervi, za koje je izdvojeno 550.000 KM, odnosno povećane su za 85%. U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je povećanje u iznosu od 1,6 miliona KM i ona sa ovim povećanjem dostižu 8 miliona KM. Upoređujući to sa početnim budžetom u tekućoj godini radi se o povećanju od 77,8%. Vlada je ovim dokumentom, predvidjela i sredstva neophodna za uvođenje „tax free" modela. Za ovaj sistem izdvojeno je 0,5 miliona KM. Zbog predstojećih nešto većih otplata dugovanja, sredstva na poziciji Ministarstva finansija povećana su za 2,8 miliona KM. Uvećana su i sredstva za nabavku udžbenika čime će biti obuhvaćena nabavka učenika za još jedan razred u oblasti obrazovanja. Također, planirano je i 600.000 KM namijenjenih za završetak objekta Muzičke škole.

Također, Nacrtom se pokazuje i senzibiliziranost prema mladima. Za projekte podrške mladima planirano je povećanje za 120.000 KM, a predviđena su i uvećanja sredstava za sport i za izgradnju sportske infrastrukture. I iduće godine predviđena su sredstva za pomoć ugostiteljstvu i sektoru prijevoza, kao i za izradu Strategije za razvoj turizma.

Po okončanju javne rasprave o Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, očekuje se da Kantonalni budžet za 2022. godinu bude razmatran i donesen na decembarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna