Podrška jačanju kapaciteta gračaničke Opće bolnice

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić sastao se danas sa menadžmentom Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović Gračanica. Ovom prilikom razgovarano je o prevazilaženju problema s kojima se ova zdravstvena ustanova susreće.

24112021-opca-bolnica-gracanica
Predstavivši rad Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović direktor te zdravstvene ustanove, Jusuf Hodžić iznio je glavne probleme s kojima se ta ustanova suočava. Naime, na sastanku je rečeno da je gračaničku bolnicu potrebno kadrovski ojačati, angažiranjem dodatnih medicinskih radnika s akcentom na ljekare specijaliste. Također, istaknuto je da treba iznaći načina da se Općoj bolnici Dr. Mustafa Beganović Gračanica obezbijedi rad 24 sata. Na sastanku je konstatovano da ovoj zdravstvenoj ustanovi treba obezbijediti dodatnu opremu za rad.

Premijer Hodžić i resorni ministar zatražili su da se uradi analiza stanja u gračaničkoj bolnici, te da se na osnovu toga odrede dalji koraci, kako bi se unaprijedio rad te zdravstvene ustanove.
Sastanku su pored premijera Hodžića prisustvovali ministar zdravstva TK Božo Jurić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović, ministar finansija TK Vedran Lakić, ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković, savjetnici premijera Miralem Nuhanović i Amir Mujić, pomoćnik direktora Zavoda zdravstvenoj osiguranja TK Emir Nuhanović i pomoćnik direktora Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović, Armin Begović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna