Povećanje plaća kojim se prati rast troškova života

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u prisustvu ministrice pravosuđa Senade Dizdarević, ministrice za kulturu, sport i mlade TK Ivane Mijatović i ministra MUP-a Hajrudina Mehanovića potpisao je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti te javnim i ustanovama kulture te policije.

IMG 0914Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona anekse I sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres). Ovim su stvoreni preduslovi za povećanje plaća službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona počev od 1. jula 2022. godine za 8,74%.

„Drago mi je što su okolnosti takve da se razgovorom rješavaju ove teme i da su sindikati prepoznali da im je Vlada Tuzlanskog kantona pravi partner. Nastavit ćemo ovakvu komunikaciju a svi zajedno, svako na svom nivou odgovornosti i nadležnosti, trebamo biti na usluzi građanima TK", kazao je ovom prilikom premijer Halilagić.

Kao jedna od najznačajnijih mjera koju će Vlada Tuzlanskog kantona realizirati do kraja svog mandata, prema Ekspeozeu premijera Halilagića je i povećanje plaća svim radnicima u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Nakon napravljenog uvida u finansijsko stanje i bez posebnih pregovora sa ekonomsko-socijalnim partnerima Vlada TK ubrzala je proceduru i u proceduru uputila anekse ranije zaključenih sporazuma, kojima se regulišu pitanja između ostalog osnovice za obračun plaće i najniže plaće.

Ovo povećanje plaća, prema riječima ministrice pravosuđa i uprave Dizdarević, treba da prati i svijest „da smo svi odgovorni za javni novac i da treba da budemo dobar servis našim građanima".

Uz naglasak da se radi prije svega o usklađivanju sa rastom troškova života predstavnici sindikata istaknuli su da su prepoznali opredijeljenost Vlade TK i da su načinjeni veliki pomaci.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u prisustvu ministrice pravosuđa Senade Dizdarević, ministrice za kulturu, sport i mlade TK Ivane Mijatović i ministra MUP-a Hajrudina Mehanovića potpisao je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja, državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti te javnim i ustanovama kulture te policije.

IMG 0914Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona anekse I sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres). Ovim su stvoreni preduslovi za povećanje plaća službenika i namještenika zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona počev od 1. jula 2022. godine za 8,74%.

„Drago mi je što su okolnosti takve da se razgovorom rješavaju ove teme i da su sindikati prepoznali da im je Vlada Tuzlanskog kantona pravi partner. Nastavit ćemo ovakvu komunikaciju a svi zajedno, svako na svom nivou odgovornosti i nadležnosti, trebamo biti na usluzi građanima TK", kazao je ovom prilikom premijer Halilagić.

Kao jedna od najznačajnijih mjera koju će Vlada Tuzlanskog kantona realizirati do kraja svog mandata, prema Ekspeozeu premijera Halilagića je i povećanje plaća svim radnicima u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Nakon napravljenog uvida u finansijsko stanje i bez posebnih pregovora sa ekonomsko-socijalnim partnerima Vlada TK ubrzala je proceduru i u proceduru uputila anekse ranije zaključenih sporazuma, kojima se regulišu pitanja između ostalog osnovice za obračun plaće i najniže plaće.

Ovo povećanje plaća, prema riječima ministrice pravosuđa i uprave Dizdarević, treba da prati i svijest „da smo svi odgovorni za javni novac i da treba da budemo dobar servis našim građanima".

Uz naglasak da se radi prije svega o usklađivanju sa rastom troškova života predstavnici sindikata istaknuli su da su prepoznali opredijeljenost Vlade TK i da su načinjeni veliki pomaci.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15