Saziv 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
23. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.12.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije Javnom preduzeću "Komunalac" d.d. Kladanj za zahvatanje vode sa izvorišta za snabdijevanje vodom za piće općine Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Informacije o pravnom statusu zgrade "Soda so" u Tuzli;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i Kantonalno pravobranilaštvo


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje Informacije o odobrenim kreditnim sredstvima iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Budžetske pozicije "Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. Razmatranje Operativnog/akcionog plana 2020.-2022. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.–2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Udruženju doktora medicine anesteziologa i reumatologa u Federaciji BiH sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Udruženju "Srce za djecu oboljelu od raka";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Društvu "Hrvatski dom" Tuzla sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Udruženju građana Srpsko građansko vijeće sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak"sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kuluture "Preporod" Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Univerzitetskom kulturno umjetničkom društvu "Zvonko Cerić" sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacije";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


17. Razmatrane prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Sapna za Mjesnu zajednicu Skakovica kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU Osnovna muzička škola Tuzla i Školskom odboru JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla, za uklanjanje zgrade muzičke škole;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Brčanska Malta " Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


24. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo finansija


25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija


26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog konkursa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


27. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika.
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslovaPREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna