Saziv 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
27. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.01.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla


3. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini;

b) Razmatranje Plana deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


4. Razmatranje Izvještaja o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016-2019.;
Obrađivač: Tim za sprječavanje korupcije na području TK


5. Razmatranje poslaničke Inicijative za provjeru diploma izabranih dužnosnika u Vladi Tuzlanskog kantona i državnih službenika u ministarstvima, kao i uposlenika drugih kantonalnih institucija;
Obrađivač: Ured Vlade i Ured za zajedničke poslove


6. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ured premijera


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna