Saziv 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
29. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 31.01.2020. godine sa početkom u 08,00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I    R E D

1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2020. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za 2020. godinu;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna