Informacija sa 16. redovne sjednice Vlade TK

Kantonalna vlada je na današnjoj redovnoj sjednici donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona za finansiranje dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2012.godine u iznosu do 21.500.000,00 KM.

Postupak je proveden po skraćenoj proceduri kako bi se omogućilo funkcionisanje Budžeta TK. Iz kreditnih sredstava bit će izmirene obaveze prema privredi te refundirana porodiljna bolovanja u visini od 3,5 miliona KM. Dio sredstava bit će usmjeren ka Zavodu zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvenom sistemu te za sustizanje dinamike plaćanja obaveza resorima razvoja i poduzetništva, demobilisanih boraca kao i povratka i dio kredita za Plavu bolnicu.

 

TK PRVI U FBIH SA PROJEKTIMA ZAŠTITE ZRAKA

 

Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu. Programom se utvrđuje struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju resornom ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika sredstava i nadzor nad njihovim trošenjem za 2014. godinu. Osnovne namjenske prihode koji pripadaju Ministarstvu čine sredstva od registracije vozila prikupljena po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koja se plaćaju pri registrovanju motornih vozila. Strukturu ukupno planiranih namjenskih sredstava u visini od više od 15 miliona KM čini 8.062.110,54 KM prenesenih sredstava iz 2013., iznos dosuđen Presudom Općinskog suda u Tuzli (glavnica) od 6.614.110,54 KM, neutrošena sredstva iz Programa za 2013. u visini od 1.448.000,00 KM kao i razlika planiranih prihoda u 2013. godini i ostvarenja od 2,5 miliona maraka te sredstva planirana kao prihod u 2014. od 4,5 miliona KM.

 

Vlada2

 

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele kapitalnih izdataka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2014. godinu. Prihode predstavljaju sredstva dosuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli (zatezne kamate) prema tužbi koju je pokrenulo Ministarstvo na temelju Odluke o visini naknade za zagađenje zraka iz termo-energetskih objekata. Strukturu planiranih sredstava čine sredstva po Presudi Općinskog suda u Tuzli u iznosu od 6.682.303,29 KM. Općine Tuzla, Lukavac i Živinice dobit će 85 % sredstava dok će preostalih 15 %, odnosno nešto više od milion KM, biti raspodijeljeno izmedju 12 općina TK.
Vlada TK dala je saglasnost na odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i kapitalnih izdataka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

 

REKORDNA GODINA IZA DEMINERA

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2013. godini. Deminerska sezona 2013. može se ocijeniti kao jedna od najuspješnijih od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja, stoji u Informaciji. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2013. godine, uspješno je realizovan do sada najveći broj zadataka, a deminirana površina je na rekordnom nivou. U realizaciji projekata u toku 2013. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bile su angažovane i druge domaće i strane kompanije i organizacije među kojima su i HO „Pro Vita", „IVŠA" , UG „Demira", „Stop mines", „DOK-ING" i „Detektor". U toku 2013. godine deminirano je 1.752.550,5 m2. Vlada TK potpisala je ugovore o partnerstvu, prema kojima će lokalne zajednice (Kanton – 5% i općina – 5%) zajednički sufinansirati 10% vrijednosti deminerskih poslova koji budu dogovoreni na području Tuzlanskog kantona. Također je dogovoreno da tih 10 % učešća bude usmjereno na socijalno – ekonomske projekte u lokalnoj zajednici. Kao i svih prethodnih godina deminiranje u najvećoj mjeri zavisi od donatorskih sredstava koja se direktno ili preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama od mina implementiraju u BiH. Najveći donatori su Vlade SAD, Njemačke, Norveške i Japana. Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama može se konstatovati, da kao i prošlih nekoliko godina, najintenzivniji radovi su bili na području općina Gradačac i Lukavac. Pored 29 projekata koji su okončani i za koje su izdati certifikati o završnoj kvaliteti urađenog deminiranja, u procesu je ostalo 6 projekata od kojih su 3 na samom završetku. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi 91.251.367 m2 ili 3,45% od ukupne površine kantona. Tokom 2013. godine pripadnici „A" tima civilne zaštite, kao jedine organizovane grupe osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i uništavanja NUS-a, ispunili su 323 zadatka i 196 uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Vlada TK prihvatila je Listu prioriteta deminiranja na području TK za 2014. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja a koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period januar – juni školske 2013/2014. godine i septembar – decembar školske 2014/2015. godine. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području TK u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Troškovi će biti sufinansirani učenicima koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima kao i onima čije je prebivalište na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koji pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Anexa 11. ugovora zaključenog između NLB banke d.d. Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boračke populacije. Dokumentom je definisano da će ukupna sredstva za subvencioniranje kamata u iznosu od 48.678,25 KM biti deponovana kod NLB Banke.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je pet odluka o otpisima spornih potraživanja u visini od 98 000 KM za dužnike «Tabo Trade» doo Kaldanj, «Doboj 106» djl Klokotnica, «Mersed- Bezistan» djl Teočak, SZR «Samuraj» Kalesija i «Ebom» djl Tuzla. Vlada je donijela Zaključak kojim je utvrđena obaveza uspostave evidencije o pravnim licima koja nisu opravdala sredstva odobrena iz Budžeta TK.
Vlada TK izmijenila je i dopunila Odluku o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za TK. Pravo na obilježavanje značajnih datuma događaja i ličnosti, prema novoj Odluci, pored kantonalnih boračkih saveza imaju isključivo općinske boračke organizacije i udruženja, registrovana na području Kantona, koje baštine i obilježavaju navedene značajne datume, događaje i ličnosti. Na osnovu dosadašnjeg iskustva u postupku provođenja javnog poziva u cilju prikupljanja zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti utvrđeno je da se prijavljuju i druga pravna lica kao nosioci aktivnosti, a koja ne ponude kvalitetan program. Međutim budući da se radi o jedinom podnosiocu, podnosilac zahtjeva se kao takav prihvata iako navedeni značajni datum ili događaj ne bude adekvatno obilježen.
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na visinu novčane naknade Komisiji za izradu daljinara na cestama TK utvrđene Odlukom Mnistarstva, trgovine, turizma i saobraćaja.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU Međunarodna galerija portreta Tuzla.
Vlada je također dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade TK i donijela Odluku o davanju saglasnosti za sporazumno preuzimanje državnog službenika.
Vlada je prihvatila tekst Ugovora o pretplati koji će se zaključiti između Vlade TK i Nezavisne novinske agencije ONASA.
Vlada TK izmijenila je Odluku o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem u radni odnos te će umjesto dva asistenta biti primljena dva viša asistenta.
Vlada je također dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačice, na neodređeno vrijeme.
Vlada je dala saglasnost za prijem jednog državnog službenika odnosno stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja na neodređeno radno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja.
Vlada je dala saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta putem javnog konkursa i to stručnog saradnika za finansijsko-računovodstvene poslove u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala UO Kantonalne uprave za privatizaciju TK.
Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o.
Vlada TK također je razriješila dosadašnje i imenovala predsjednike i članove nekoliko školskih odbora.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna