Održana 4. redovna sjednica Vlade TK

Protokol aktivnosti za izgradnju „Roditeljske kuće" u krugu Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla

Vlada je prihvatila Informaciju o izgradnji „Roditeljske kuće" u krugu Klinike za dječje bolesti JZU UKC Tuzla, kao i tekst Prijedloga Predugovora o osnivanju prava građenja između Vlade TK kao nosioca prava raspolaganja, JZU UKC Tuzla kao nosioca prava korištenja i Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka" kao budućeg nosioca prava građenja.

Vlada 27 08 2019Premijer Tuzlanskog kantona je ovlašten da u ime Vlade potpiše Predugovor o osnivanju prava građenja sa JZU UKC Tuzla i Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka" Sarajevo. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla su zaduženi za pripremu materijala za sjednice Vlade TK i Skupštine TK. Potpisivanjem ovog Predugovora, ispunit će se prvi od ranije navedenih koraka i uvažili bi se zahtjevi donatora koji se tiču zadatog roka za započinjanje aktivnosti, a ugovorne strane obavezale na zaključivanje notarski obrađenog osnovnog Ugovora o osnivanju prava građenja u korist nosioca prava građenja u roku od 30 dana od dana stjecanja uslova za osnivanje prava građenja. Daljnji koraci u realizaciji projekta izgradnje „Roditeljske kuće" bi se provodili u skladu sa obezbjeđivanjem imovinsko-pravnih preduslova potrebnih za realizaciju projekta. Podsjećamo, obzirom na primjetan trend povećanja broja djece koja boluju od malignih oboljenja, činjenicu da je postupak liječenja ove grupe pacijenata dugotrajan, težak i kompliciran, te da je sam postupak često preskup za mogućnosti porodica oboljele djece, Vlada Tuzlanskog kantona je stava da je realizacija ovog projekta od velikog značaja. Izgradnjom Roditeljske kuće bi se smanjili troškovi porodicama oboljele djece, a što je još bitnije, omogućio bi se boravak oboljele djece sa njihovim porodicama, što sigurno ima veliki značaj obzirom o kojoj kategoriji pacijenata se radi.

Ostale odluke


Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2019. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.06.2019. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2019. godine.

U prvih šest mjeseci ove godine prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 172.133.502,47 KM, dok su rashodi iznosili 158.370.902,45 KM, te je evidentno da je Budžet ostvario tekući suficit u iznosu od 13.762.600,02 KM. Ovaj suficit je i očekivan, te će biti iskorišten za finansiranje i realizaciju programa koji su planirani u prvom polugodištu ove godine.

Analizirajući prihodovnu stranu može se uočiti da su prihodi od indirektnih poreza ostvareni u iznosu koji je za 8,67% veći od iznosa koji je ostvaren u istom periodu prošle godine. Porez na dohodak je također ostvaren u većem iznosu u odnosu na isti periodu prošle godine, i to za 14,61%. S druge strane porez na dobit preduzeća je ostvaren u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu i to za 6,92%
Kada je u pitanju pozicija Tekuća rezerva, Vlada je u prvih šest mjeseci ove godine donijela Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 25.207,00 KM, što u procentima iznosi 4,20% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona (planirani iznos 600.000,00 KM).

Vlada je danas utvrdila kriterije za sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period septembar - decembar školske 2019/2020. godine. Podsjećamo Vlada sufinansira 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu. Pravo na sufinansiranje prijevoza imaju učenici koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, te učenici sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Bitno je istaknuti da se vanlinijski prijevoz učenika može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza, a iznos ukupne ugovorene mjesečne karte ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici).
Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, a kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK.

Obzirom na imenovanje novog saziva Vlade Tuzlanskog kantona, a kako pojedini ministri čine i učestvuju u radu Ekonomsko – socijalnog vijeća, Vlada je danas imenovala ministra finansija Tuzlanskog kantona Suada Mustajbašića, ministra privrede Asmira Hasića, ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđana Mićanovića i ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admira Hrustanovića kao predstavnike Vlade u ovom tripartetnom tijelu. Osim predstavnika Vlade, Ekonomsko – socijalno vijeće čine i predstavnici posodavaca i sindikata sa područja našeg kantona.


Vlada je danas donijela odluku o odobravanju 3.000,00 KM Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila ukupno 36.852,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025. odnose se 34.352,00 KM, a 2.500,00 KM je odobreno za nabavku kancelarijskog namještaja.


Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama u manifestacije od interesa za Kanton uvršteno je obilježavanje „45 godina rada i djelovanja Gradskog pozorišta Živinice".
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila privremeno imenovani Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala novi sastav Upravnog odbora ove ustanove. Također Vlada je privremeno imenovala Upravni odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna