Održana 3. redovna sjednica Vlade TK

Vlada izvršila presudu Općinskog suda u Tuzli
U cilju izvršenja pravosnažne Presude Općinskog suda u Tuzli danas je stavljena van snage Odluka o imenovanju Safeta Ibrahimovića na poziciju direktora Uprave policije. Ovim prestaje njegov mandat direktora Uprave policije, stoji u odluci koju je danas donijela Vlada Tuzlanskog kantona.

Vlada 19 02 2021Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprava policije su zaduženi da, Ibrahimoviću, kojem prestaje mandat direktora Uprave policije, uspostave radno-pravni statusu skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Današnjom odlukom Dževadu Kormanu ponovno se uspostavlja radno-pravni status na poziciji direktora Uprave policije, u mandat utvrđen ranijom Odlukom Vlade iz februara 2018.godine.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2020. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period januar mart 2020. godine iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona, te dala saglasnost na protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona.


Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja u vezi sa zahtjevom Zakonodavno – pravne komisije Skupštine TK za autentično tumačenje članova Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Mišljenje će se dostaviti Zakonodavno pravnoj komisiji Skupštine TK.

Danas je Vlada i ovlastila premijera Kantona da pismenim putem iz skupštinske procedure povuče prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, radi dorade.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas zatražila od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove privremeno imenovane predstavnike državnog kapitala u Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća, te je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova, predstavnika državnog kapitala u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla.

Vlada je imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana. Također, Vlada je razriješila trenutne i privremeno imenovala novog predsjednika i članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, te imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna