Održana 4. vanredna sjednica Vlade TK

Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa prethodno donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, odobrila 47.322,00 KM Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ime uplate „naknade za pogodnost lokacije (renta) za izgradnju objekta osnovne i srednje muzičke škole. Ovim se otklanjaju i posljednje prepreke za realizaciju projekta i dobivanje građevinske dozvole za izgradnju objekta osnovne i srednje muzičke škole u Tuzli.

Opširnije...

Održana 3. vanredna sjednica Vlade TK

Osigurana sredstva za rentu za izgradnju objekta
Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli


Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim programom u 2021. godini predviđena je raspodjela ukupno 1,5 miliona KM, a današnjim programom planirano je 47.322,00 KM za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) za izgradnju objekta osnovne i srednje muzičke škole.

Opširnije...

Održana 1. redovna sjednica Vlade TK

Oko 16,2 miliona KM za ostvarivanje prava boračke populacije
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2021. godini. Ovim programom izvršena je raspodjela sredstava, planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za prava utvrđena kako kantonalnim zakonom Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, tako i federalnim zakonima.

Opširnije...

Održana 2. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim od Kantonalnog pravobranilaštva traži da povuče žalbu izjavljenu na presudu Općinskog suda u Tuzli od 15. januara 2021. s obzirom na to da nema posebnog razloga, osnova niti interesa osporavati dispozitiv predmetne presude, te izražava spremnost da nakon potvrde pravosnažnosti i izvrši predmetnu presudu.

Održana 1. vanredna sjednica Vlade TK

Sufinansiranje troškova prijevoza učenika i u 2. polugodištu
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar - juni školske 2020/2021. godine. U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju predviđeno je sufinansiranje prijevoza učenika koji imaju prebivalište/boravište na udaljenosti većoj od 2 km od najbliže škole.

Opširnije...

Održana 77. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Kantonalni budžet pred Skupštinom Tuzlanskog kantona u formi prijedloga
Vlada se danas upoznala sa aktom Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) od 08.01.2021. godine, te u skladu sa navedenim poništila dokumente i akte koje je usvojila na 35. vanrednoj sjednici održanoj 31. decembra 2020. godine, te ih povukla iz procedure objavljivanja u Službenim novinama TK i potvrđivanja od strane Skupštine TK.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna