Održana 35. vanredna sjednica Vlade TK

Nakon razmatranja Informacije predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je, danas, prema odredbama Ustava Tuzlanskog kantona konstatirala nastupanje vanrednih prilika. Iz naprijed navedenog su proizašla ovlašćenja i obaveza Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje propisa/akata od vitalnog značaja za Kanton, a koja su inače u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 76. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Pri kraju izgradnja Centra za autizam
Vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. U ovoj obimnoj informaciji, koja prati cijeli tok i hronologiju događaja o početka izgradnje Centra 2012.godine do danas, konstatuje se da su građevinski radovi na fazi II su još u toku i očekuje se njihov završetak do 31.12.2020. godine.

Opširnije...

Održana 75. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Zadovoljavajuće stanje sigurnosti u TK u prvom polugodištu ove godine
Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine. Prema iznesenim pokazateljima stanja kriminaliteta u prvom polugodištu 2020.godine, može se konstatovati da je broj evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine smanjen za 6,51%.

Opširnije...

Održana 74. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen Prijedlog Budžeta TK za 2021. godinu
Vlada je danas utvrdila prijedloge Budžeta Tuzlanskog kantona i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Prema Prijedlogu Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ukupno iznose 433.218.761,00 KM ili za 1.730.327,00 KM više u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine.

Opširnije...

Održana 73. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada prihvatila Finansijski plan Službe za zapošljavanje
Vlada je danas Prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Ovim dokumentom, za 2021. godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 30.908.350 KM.

Opširnije...

Održana 72. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

206.674,80 KM za podršku mladima
Vlada je danas odobrila isplatu 206.674,80 KM za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna