Održana 71. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćena Informacija o radu direktora Uprave policije
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu direktora Uprave policije MUP-a TK za period april – juni ove godine. Prema pokazateljima prikazanim ovom Informacijom može se konstatovati da je, u oblasti kriminaliteta, na području Tuzlanskog kantona evidentirano 5,23% manje krivičnih djela u odnosu na period april-juni 2019. godine.

Opširnije...

Održana 70. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Ovim dokumentom prihodi, primici i zaduživanja Budžeta predviđeni su u iznosu od 427.703.331 KM, ili za 3.785.103,00 KM manje u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine.

Opširnije...

Održana 69. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Skraćivanje procedure za podršku privrednim subjektima
U skladu sa jučer donesenom izmjenom Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona, odnosno povećanjem planiranih sredstava za ove namjene za dodatni milion KM, Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu privrede da dodatna sredstva koristi za subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima u okviru ranije započete procedure po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu.

Opširnije...

Održana 68. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja
Na danas održanoj sjednici Vlada je dopunila uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu i time u sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirala Službu za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica.

Opširnije...

Održana 34. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Pola miliona KM za nabavku PCR testova
Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je podržala Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i saglasna je da Zavod zdravstvenog osiguranja iz sredstva tekuće rezerve planiranih Finansijskim planom za 2020. godinu, hitno angažuje 500.000,00 KM za nabavku PCR testova i pratećeg potrošnog materijala za potrebe Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla, a u cilju osiguranja kontinuiranog provođenja testiranja osiguranika sa područja Tuzlanskog kantona na COVID – 19.

Održana 67. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Novih 649.940,00 KM za investicije u školskim objektima
Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama i dopunama planirana je realizacija novih kapitalnih investicija u ukupno 50 školskih objekata u našem kantonu. Za ove namjene izdvojeno je 649.940,00 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna