ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2013. godine. Ostvareni javni prihodi u prvom polugođu 2013. godine koji pripadaju budžetu TK na ukupnom nivou imaju tendenciju pada u odnosu na isti period 2012. godine za 5,66%.

 

Opširnije...

ODRŽANA 6. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj 6. redovnoj sjednici nije usvojila Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za prošlu godinu. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja upućen je Skupštini TK na razmatranje.

 

Opširnije...

ODRŽANA 5. VANREDNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju 45.000,00 KM kao pomoć Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, radi saniranja posljedica požara i zbrinjavanja ugroženih pacijenata i osoblja bolnice.

Opširnije...

ODRŽANA 3. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj 3. vanrednoj sjednici utvrdila je Amandmane na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2013. godinu.  Amandmanima se povećavaju kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za iznos od 630.000.00 KM a izvor tih sredstava će biti osiguran iz smanjenja tekuće rezerve za 200.000.00 KM i povećanjem kreditnog zaduženja za 430 000.00 KM.

 

ODRŽANA 2. VANREDNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Izmjene i dopune  Budžeta TK za 2013. kojim je definisano povećanje rashoda iz budžetskih sredstava za oko 13 miliona KM. Pokriće dodatnih rashoda utvrđeno je povećanjem kreditnog zaduženja od 11,5 miliona KM za tekuću godinu i povećanjem ostalih vrsta prihoda. Utvrđeno povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na materijalne troškove i ugovorene usluge od oko 5,5 miliona KM kao i sredstva u visini od 6.700.000 KM, dobijena od Elektroprivrede BiH, po osnovu sudske odluke BiH.

Opširnije...

ODRŽANA 5. SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je u formi nacrta Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK. Nakon jednogodišnje primjene Zakona uočene su, od strane resornog ministarstva i prijevoznika, poteškoće u primjeni određenih odredbi koje su bile nejasne i nedorečene, te ih je trebalo urediti na drugačiji način.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15